2017-03-13 12:50:25

Zô chợ Bến Thành, ở mấy tiệm cơm là kiểu gì cũng có à … Mắc như quỷ nhưng mà ngon lắm ♥

#kaeul #웨딩박람회일정 #shrimp #shrimps #먹고싶다 #먹고싶어 #먹스타그램 #맛있어 #맛있다 #맛있다그램 #delicious #tasty #photooftheday #fresh #seafood #food #foodporn #foods #foodstagram #saigon #instafood #하노이 #베트남 #hanoi #vietnam #dinner #night #foody #foodysaigon #dinner #benthanhmarket

Zô chợ Bến Thành, ở mấy tiệm cơm là kiểu gì cũng có à … Mắc như quỷ nhưng mà ngon lắm ♥

#kaeul #웨딩박람회일정 #shrimp #shrimps #먹고싶다 #먹고싶어 #먹스타그램 #맛있어 #맛있다 #맛있다그램 #delicious #tasty #photooftheday #fresh #seafood #food #foodporn #foods #foodstagram #saigon #instafood #하노이 #베트남 #hanoi #vietnam #dinner #night #foody #foodysaigon #dinner #benthanhmarket

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다